FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Aby móc korzystać Biletu elektronicznego „eMZetKa”, należy wypełnić i dostarczyć w wersji papierowej wniosek o jego wydanie. Formularze są dostępne w Punktach Sprzedaży. Wzór wniosku można pobrać również z tej strony i samodzielnie go wydrukować. Przy składaniu wniosku, a później przy odbiorze Biletu elektronicznego „eMZetKa”, należy przedstawić dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz dokument potwierdzający prawo do ulgi (jeżeli przysługuje) i czas jej obowiązywania, na przykład legitymację studencką.

Posiadanie przy sobie dodatkowych dokumentów nie jest wymagane. Informacje o uprawnieniach są zakodowane na karcie Biletu elektronicznego „eMZetKa”.

Bilet elektroniczny „eMZetKa” można odebrać w dowolnym Punkcie Sprzedaży.

Tak!

Bilet elektroniczny „eMZetKa” z ujawnioną wadą fabryczną można wymienić bezpłatnie. W przypadku uszkodzenia Biletu elektronicznego „eMZetKa” wskutek niewłaściwego użytkowania (na przykład prób zginania) wydanie duplikatu wiąże się z uiszczeniem opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Podczas wydawania duplikatu, poprzednie dane (wraz z biletami okresowymi oraz stanem elektronicznej portmonetki) zostaną przeniesione na nowy Bilet elektroniczny „eMZetKa”.

Jest to funkcja, która pozwala zapłacić Biletem elektronicznym „eMZetKa” za pojedyncze przejazdy autobusami komunikacji miejskiej.

Tak!

Elektroniczna portmonetka działa niezależnie od zakodowanego biletu okresowego. Pasażer posiadający ważny bilet okresowy będzie mógł zapłacić swoim Biletem elektronicznym „eMZetKa” za przejazd innej osoby, na przykład brata, kolegi czy znajomego.

Suma środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce nie może przekroczyć 200 złotych.

Trzeba jak najszybciej nas o tym powiadomić (osobiście w Punkcie Sprzedaży lub telefonicznie). Utraconą kartę zablokujemy. Zakodowane bilety okresowe i środki na portmonetce nie przepadną – będzie można je przenieść na duplikat karty.

Nie trzeba. Bilet zakupiony w POK zapisywany jest bezpośrednio na karcie eMZetKa.