Rodzaje biletów

Bilet zakupiony na Portalu Pasażera należy przenieść na kartę eMZetKa w kasowniku elektronicznym w terminie do 7 dni. Po tym okresie czasu środki zostają zablokowane i przeniesienia można dokonać tylko w Punkcie Obsługi Klienta.

Bilety jednorazowe oraz okresowe imienne dostępne w sprzedaży od 1 listopada 2022r.

Nazwa Opis Normalny Ulgowy
Bilet jednorazowy
zakupiony za pomocą bankowej karty płatniczej
4,00 zł
2,00 zł
zakupiony przy wykorzystaniu biletu elektronicznego eMZetKa w przypadku rejestracji wejścia oraz wyjścia z pojazdu
3,80 zł
1,90 zł
Bilet okresowy imienny
sieciowy miesięczny
100,00 zł
50,00 zł