UWAGA OBYWATELE UKRAINY!

Informujemy, że obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z darmowych przejazdów autobusami MZK Kędzierzyn-Koźle w okresie od 22 kwietnia do 30 czerwca 2022r. Warunkiem jest wyrobienie w Punkcie Obsługi Klienta elektronicznego biletu eMZetKi na podstawie dokumentów potwierdzających tożsamość Pasażera oraz datę przekroczenia granicy. Osoby zainteresowane zapraszamy z oryginałami niezbędnych dokumentów do Punktów Obsługi Klienta: Kędzierzyn – kasy biletowe MZK przy ul. Kozielskiej 2 oraz POK przy ul. Pionierów; Koźle – POK przy ul. Piastowskiej.

Treść uchwały:

https://mzkkk.pl/wp-content/uploads/2022/04/Uchwa%C5%82a.XLIV_.512.22.2022-03-31.pdf