Wniosek o wydanie biletu elektronicznego "eMZetKa"

Aby otrzymać spersonalizowaną kartę należy wypełnić poniższy wniosek.

Dane osobowe

Wymagania techniczne zdjęcia cyfrowego:
 • Dopuszczalne wymiary: zdjęcie w proporcji 2 x 3 (orientacja pionowa), min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli
 • Typ pliku: JPG, JPEG, PNG
 • Maksymalny rozmiar pliku: 2MB
 • Kompozycja: Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.

Podstawa do korzystania z przejazdów bezpłatnych lub ulgowych


Zgody oraz oświadczenia


MZK Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. (siedziba: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@mzkkk.pl, tel.: 774835252, email:sekretariat@mzkkk.pl, adres: j.w.

Podane dane osobowe są przetwarzane w celu:

 1. wydania biletu elektronicznego „eMZetKa”, w tym wykonanie personalizacji graficznej (nadruku na karcie) oraz personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty). W tym celu będą przetwarzane: imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), PESEL, numer biletu elektronicznego „eMZetKa”,
 2. poinformowania o wydaniu biletu elektronicznego „eMZetKa” lub przekazania informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie biletu elektronicznego „eMZetKa”, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem z biletu elektronicznego „eMZetKa”. W tym celu będą przetwarzane: adres zamieszkania, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres poczty elektronicznej,
 3. poinformowania o upływającym terminie ważności biletu. W tym celu będą przetwarzane: telefon komórkowy, adres poczty elektronicznej.

Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda. Ma Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po wycofaniu zgody w wersji elektronicznej zostaną usunięte po 5 latach liczonych od zakończenia roku kalendarzowego zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Dane w wersji papierowej przechowywane będą przez 5 lat, po przekazaniu do archiwum zakładowego.

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody,
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo zadania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo zadania usunięcia swoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
 • skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych


Posiadasz już konto? Zaloguj się